Jogi nyilatkozat

Általános tájékoztatás


www.laxlex.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a LAX & LEX Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban és a Felhasználó feltételekben meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1.    Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt álnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.

A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Szolgáltató azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. 

2.    Védjegyek

Minden, a Szolgáltató weboldalán használt LAX & LEX Kft-re vagy annak szolgáltatásaira vonatkozó védjegy (márkanév, logó, stb.) a Szolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltató partnereinek weboldalon megjelenő védjegye, nyilatkozata az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon. 
A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.

3.    A weboldal tartalma
 
A Szolgáltató weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. 

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Szolgáltató nem vállal garanciát.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. 

A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

4.    Kapcsolódó honlapok

A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

5.    Adatvédelem - a személyes adatok gyűjtése és használata

A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. Személyes adatai a Szolgáltató adatbázisába kerülnek. 

A felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait, – a felhasználó ellenkező kikötése hiányában és a weboldalon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül – a Szolgáltató az alábbiak szerint használhatja fel:

-    a LAX & LEX Kft. akcióiról, rendezvényeiről postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatásra, promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésére, termékek/szolgáltatások ajánlására)
-    továbbá, ha ajándékot nyer, ennek a weboldalon történő publikálására.

6.    Jogkövetkezmények:

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.    A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.


CÍM: 1125, SZILÁGYI E. FSR. 10. (bejárat az Ignotus u. 35. felől) TEL.: 225.16.67 FAX: 225.16.68 MOBIL: 20.419.90.00 MAIL: laxlex@laxlex.hu
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-677405 ADÓSZÁM: 11800842-2-43 BANK CIB: 10700024-04863304-51100005